Easy-Sample

Easy系列
Easy-Sample

Easy- Sample是NAYO Easy系列工作站中,专为螺纹盖型样本采集管样本前处理设计的桌面型自动化设备, 代替人工操作,实现高效率及自动化,全流程的自动化进程及负压双层过滤系统,使操作员远离危险样本,确保人员安全。

查看更多

N96系列

NAYO
N96系列

NAYO N96系列是一款全自动的96道高通量液体工作站,可以为客户提供多种96道高通量的移液处理方案,托盘移动可选择手动或自动,均支持自动装/卸吸头。半自动产品,灵活高效,可快速分装液体至多个96或384孔板里;全自动产品,将实验流程编辑成软件协议,一键下发至工作站,实现“无人值守”全自动连续移液。

查看更多

A1/A8系列

NAYO
A1/A8系列

NAYO A1/A8系列是一款可挂载单道或8道移液模块的全自动液体处理平台,搭配多种量程的移液模块,可在一分钟之内自由更换,同时机器自动识别模块的更换。A1/A8系列产品采用了“模块化”的设计理念,极大地简化售后维护保养时间,可做到“5分钟快速售后”。用户在APP上编辑所需实验流程,一键下发至机器,实现“无人值守”的全自动操作。

查看更多

Easy-PCR

Easy系列
Easy-PCR

Easy-PCR是NAYO Easy系列工作站中,专为基于PCR体系构建设计的桌面型自动化设备,特别适用于构建各种PCR,qPCR反应体系。全面适配各类PCR法的检测试剂盒,并兼容各品牌PCR/qPCR仪。

查看更多
mf 独立站开发 汽车 铜管 蹦床 http://baoli.yuejiayinyue.com/ http://binggou.yuejiayinyue.com/ http://boniya.yuejiayinyue.com/ http://buzhen.yuejiayinyue.com/ http://chuchuang.yuejiayinyue.com/ http://danbao.yuejiayinyue.com/ http://dianqing.yuejiayinyue.com/ http://anli.yuejiayinyue.com/ http://xuexi.yuejiayinyue.com/ http://jiansuo.yuejiayinyue.com/ http://kecheng.yuejiayinyue.com/ http://faren.yuejiayinyue.com/ http://longduan.yuejiayinyue.com/ http://fanhuan.yuejiayinyue.com/ http://fengxian.yuejiayinyue.com/ http://kechuang.yuejiayinyue.com/ http://jinzhi.yuejiayinyue.com/ http://susong.yuejiayinyue.com/ http://tingshen.yuejiayinyue.com/ http://zichan.yuejiayinyue.com/ http://gongtong.yuejiayinyue.com/ http://guanxia.yuejiayinyue.com/ http://guoqi.yuejiayinyue.com/ http://cexiao.yuejiayinyue.com/ http://leian.yuejiayinyue.com/ http://hunyin.yuejiayinyue.com/ http://mingshi.yuejiayinyue.com/ http://neigui.yuejiayinyue.com/ http://hegui.yuejiayinyue.com/ http://jiage.yuejiayinyue.com/ http://shuju.yuejiayinyue.com/ http://zhixing.yuejiayinyue.com/ http://yuangong.yuejiayinyue.com/ http://touzhi.yuejiayinyue.com/ http://chuzhi.yuejiayinyue.com/ http://quanyi.yuejiayinyue.com/ http://ziqing.yuejiayinyue.com/ http://fenpei.yuejiayinyue.com/ http://shougou.yuejiayinyue.com/ http://shangshi.yuejiayinyue.com/ http://hebing.yuejiayinyue.com/ http://ruhe.yuejiayinyue.com/ http://wangluo.yuejiayinyue.com/ http://huigou.yuejiayinyue.com/ http://jingwai.yuejiayinyue.com/ http://baogao.yuejiayinyue.com/ http://qingqiu.yuejiayinyue.com/ http://renge.yuejiayinyue.com/ http://qishu.yuejiayinyue.com/ http://zaiwu.yuejiayinyue.com/ http://zongze.yuejiayinyue.com/ http://chengbao.yuejiayinyue.com/ http://chongzu.yuejiayinyue.com/ http://zhili.yuejiayinyue.com/